BEST For Energy Projesi Başladı!

BEST For Energy Projesi Başladı!

Ajansımız tarafından geliştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak kazanan “BEST for Energy (Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy – Enerji için Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşüm)” Projesi, 21 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Başlangıç (Kick-Off) Toplantısıyla resmi olarak başladı.

Ajansımız tarafından yürütülecek projede İzmir ve çevresinde temiz enerji ekipmanları, çevre teknolojileri üretimi ve hizmet sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilmesi, sektördeki yeşil işlerin ve katma değerin artırılması ve İzmir’in temiz enerji bölgesine dönüşümü hedeflenmektedir.

36 ay sürecek ve Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (ENSİA) proje ortağı olduğu BEST For Energy Projesi kapsamında “Temiz Enerji Kümesi için Değer Zinciri ve Kümelenme Analizi”, “Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması”, “Küme Tanıtım ve Uluslararasılaştırma Çalışmaları” eksenlerinde faaliyetler gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2,89 Milyon Avroluk Projenin faaliyetleri, “DAI Human Dynamics” Firması liderliğinde bir konsorsiyum teknik desteği ile yürütülecek.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde online olarak gerçekleştirilen BEST For Energy Başlangıç Toplantısı’nda Ajansımız, AB Türkiye Delegasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ENSİA, Konsorsiyum Lideri DAI Human Dynamics, konsorsiyum ortakları AF Mercados/MRC Türkiye, Frankfurt School of Finance and Management ve destekçi kuruluş European Foundation for Cluster Excellence yetkilileri bir araya geldiler.

 

İzmir Temiz Enerjide Uluslararası Bir Merkez Olacak

Toplantıda Genel Sekreterimiz Dr. Mehmet YAVUZ, “BEST For Energy Projesi, temiz enerji üretiminde halihazırda Türkiye’de bir merkez haline gelen İzmir’in; bu alandaki ekipmanların, teknolojilerin üretildiği, profesyonel ve kaliteli hizmet sağlayıcılarının geliştiği uluslararası bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Projemiz, Türkiye’de ve bölgemizde ilgili firmaların, girişimcilerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, temiz enerji ekipmanları ve teknolojileri üretiminde bir uzmanlaşma sürecini başlatmalarını amaçlıyor. Böylece, İzmir ekonomisinde de rekabetçi bir dönüşüm gerçekleşmesini planlıyoruz.” dedi.

Projenin başarısını artıracak etmenlerle birlikte, Covid-19 Pandemi sürecinden en az şekilde etkilenmesi için gerekli tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda; AB Türkiye Delegasyonu Yetkilisi Özgür ÖCAL, BEST For Energy Projesi’nin, Türkiye’ye ve temiz enerji sektörüne olumlu katkıları olacağını belirtirken, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle de uyumlu olmasının önemini vurguladı.

BEST For Energy Projesi, başlangıç aşamasını takiben paydaş görüşmeleri ve saha çalışmalarıyla devam edecek.