İzmir Endüstriyel Simbiyoz Haziran Sinerji Çalıştayları Gerçekleşti

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Haziran Sinerji Çalıştayları Gerçekleşti

İzmir’e özgü endüstriyel simbiyoz programının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde en önemli adımlardan biri olan sinerji çalıştaylarının beşincisi 01 Haziran 2023 tarihinde İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğinde ve ev sahipliğinde gerçekleşti.

İzmir bölgesinde bulunan firmaları bir araya getirerek, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve sektörler arası yeni iş olanaklarının oluşturulmasına imkân sağlayan Sinerji Çalıştayı’na 42 farklı kurumdan 58 kişi fiziksel katılım sağladı.

İhtiyaç duyulan kaynakların tespit edilmesine, atıkların kaynağa dönüştürülerek gelir elde edilmesine ve alternatif hammadde kullanımı ile ilgili maliyetlerin azaltılmasına zemin hazırlayan çalıştayın sonunda 169 adet farklı kaynak türü ve 164 adet olası sinerji tespit edildi.

İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında firmaları/kurumları bir araya getirerek sürdürülebilir ve yenilikçi kaynak kullanımı üzerinde duran ve bir işletme açısından atık olarak görülen kaynakların, diğer işletmelerce hammadde kaynağı olarak görülmesi yaklaşımını benimseyen Sinerji Çalıştayı tüm katılımcı firmalara ekonomik açıdan kazanım sağlanmasına ve çevre performansının iyileştirilmesine yönelik fırsatlar sundu.