Döngüsel Ekonominin Etkin Aracı: Endüstriyel Simbiyoz Oturumu Gerçekleştirildi

Döngüsel Ekonominin Etkin Aracı: Endüstriyel Simbiyoz Oturumu Gerçekleştirildi

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Döngüsel Ekonominin Etkin Aracı: Endüstriyel Simbiyoz” oturumunda konunun uzmanları, özel sektör temsilcileri ve araştırmacılar bir araya geldi.

Oturumda, ulusal ve uluslararası endüstriyel simbiyoz deneyimleri paylaşıldı, endüstriyel simbiyoz mevzuat altyapısı ve iyileştirme önerileri üzerinde duruldu. Oturumun son bölümünde ise İzmir’de endüstriyel simbiyoz alanında gerçekleştirilen Ar-Ge ve uygulama çalışmalarına yer verildi.