Endüstriyel Simbiyoz Yerel Paydaş Çalıştayı

Endüstriyel Simbiyoz Yerel Paydaş Çalıştayı

Ajansımız ev sahipliğinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Yerel Paydaş Çalıştayı düzenlendi.

İngiltere Refah Fonu desteğiyle Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’de endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik sistematik bir çerçevenin oluşturulmasını amaçlayan projenin ortakları arasında Ajansımız yer almaktadır. Mevcut yasal ve yönetsel altyapı analizlerinin devam ettiği projede Ajansımız yönlendirme komitesinde bulunmaktadır. Proje ekibi ve yönlendirme komitesi kaydedilen ilerlemelerin değerlendirilmesi, görüş ve önerilerle projenin geliştirilmesi amacıyla rutin toplantılar gerçekleştirmektedir. Ayrıca projede çerçeve belgesinin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacağı bir konferans düzenlenmesi planlanmaktadır. 2019 ve 2020 yıllarında proje çalışmalarının takibi, çıktıların İzmir’de yaygınlaştırılması, bölge paydaşlarının projenin farklı aşamaları için bilgilendirilmesi, görüş ve katkılarının alınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan ancak dünyada oldukça başarılı örnekleri bulunan endüstriyel simbiyoz uygulamaları sanayilerin çevre ve üretim performansların önemli artışlar sağlamakta. Bu özelliği ile İzmir’de faaliyet gösteren sanayiler açısından oldukça önemli fırsatlar sunan endüstriyel simbiyoz konusunda bölgesel düzeyde farkındalığın artırılması açısından önemli olan Ajansımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin açılış konuşmalarıyla başlayan programda proje çalışmaları ve dünyadaki başarılı endüstriyel simbiyoz uygulamaları hakkında bilgi verildi. Tartışma oturumunda ise projeyi hazırlayan International Synergies Ltd. firması yetkililerinin Türkiye için geliştirdikleri endüstriyel simbiyoz modeli yerel paydaşlarının görüşlerine sunuldu.

Kamu kurum ve kuruluşları ile İzmir’deki organize sanayi ve serbest bölgelerinin yetkililerinin katıldığı çalıştayda endüstriyel simbiyoz programında merkezi yönetim, ulusal koordinasyon ve yerel uygulama için görevler, sorumluluklar ve üstlenilen roller değerlendirildi.

Türkiye için Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritası Geliştirilmesi Projesi

Yerel Paydaş Çalıştayı

 

Swissotel Büyük Efes

İzmir, 24.01.2019

 

12:00 – 13:30              Öğle Yemeği/Lunch

13:30 – 13:40              Açılış Konuşmaları/ Opening Remarks

Emine Bilgen EYMİRLİ-İzmir Kalkınma Ajansı/İzmir Development Agency

Erdem KAZAZ-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/MoIT

13:40 – 13:50              Türkiye için Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi Tanıtımı/ Introduction of the Project for Developing an Industrial Symbiosis

Neslihan BAŞER-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/MoIT

13:50 – 14:30              Endüstriyel Simbiyoz ve Dünyadan Uygulama Örnekleri, İngiltere Örneği/ Industrial Symbiosis and Implementation Experiences around the World, UK case

Peter Laybourn -International Synergies Limited

14:30 – 14:45              Kahve Arası/ Coffee Break

14:45 – 16:15              Tartışma Oturumu : Türkiye için Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritası/ Discussion Session: National Industrial Symbiosis Roadmap for Turkey

  • Önerilen yapı/ Suggested Model for Turkey
  • Ulusal ve Yerel Roller/ Proposed Roles for National and Regional Stakeholders
  • Yerel Uygulama Ekipleri/ Regional Delivery Bodies

Moderation: Rachel Lombardi -International Synergies Limited

16:15-16:30                Kapanış/Final Remarks