İzmir Endüstriyel Simbiyoz Kasım Sinerji Çalıştayları Gerçekleşti

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Kasım Sinerji Çalıştayları Gerçekleşti

İzmir’e özgü endüstriyel simbiyoz programının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde en önemli adımlardan biri olan sinerji çalıştaylarının ikincisi 23-24 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve sektörler arası yeni iş olanaklarının oluşturulmasına imkân sağlayan ve oldukça verimli geçen çalıştaya 61 farklı firma ve kurumdan 110 kişi katıldı. Çalıştayın sonunda 328 adet farklı kaynak türü ve 340 adet olası sinerji tespit edildi.