İzmir Endüstriyel Simbiyoz Sinerji Çalıştayları

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Sinerji Çalıştayları

İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında, firmalar arası olası sinerji ilişkilerinin tespiti, kaynak verimliliğin sağlanması, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sektörler arası yeni iş olanaklarının oluşturulması için 5-6 Temmuz 2022 tarihinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Hotel’de Sinerji Çalıştayları düzenlendi.

İzmir’e özgü endüstriyel simbiyoz programının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde en önemli adımlardan biri olan Sinerji Çalıştayları, İzmir ilinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek var olan ve ihtiyaç duyulan kaynakların tespit edilmesine ve atıkların kaynağa dönüştürülerek, kaynak verimliliği sağlamasına zemin hazırladı.

Bir işletme içerisinde atık olarak görülen kaynakların, diğer işletmelerce hammadde kaynağı olarak görülmesi yaklaşımı, tüm işletmelere hem çevre performansının iyileştirilmesinde hem de ekonomik açıdan kazanım sağlamasında fırsatlar sundu. Sinerji Çalıştayları süresince daha yenilikçi ve sürdürülebilir kaynak kullanımı üzerinde duruldu.

Bununla birlikte çalıştaylar firmaların alternatif hammadde kullanımı ile ilgili maliyetlerinin azaltılmasına, atık maliyetinde tasarruf sağlanmasına, Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon uygulamalarına adım atılmasına da imkân verdi.

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Sinerji Çalıştaylarına 48 farklı kurumdan toplamda 113 kişi fiziksel katılım sağladı. Çalıştayların sonunda 309 adet farklı kaynak türü ve 345 adet olası sinerji tespit edildi.

İZMİR BÖLGESİNDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ – SİNERJİ ÇALIŞTAYLARI 

ETKİNLİK PROGRAMI

5 Temmuz 2022– 6 Temmuz 2022

WYNDHAM GRAND ÖZDİLEK HOTEL

09.30- 10.00 Kayıt
10.00- 10.50 Açılış Konuşmaları
 10.50- 11.15 Sinerji Çalıştayı Bilgilendirme Sunumu
 11.15 – 13.15 Sinerji Çalıştayı
 13.15 – 13.30 Menti ile Nihai Değerlendirme
13.30 Öğle Yemeği