Mekân Odaklı İşbirliği Çalışmalarına Başlandı

Mekân Odaklı İşbirliği Çalışmalarına Başlandı

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanmasına destek olmak için şehrin stratejik öncelikleri temelinde İzmir’in önemli kentsel alanlarında kamu-üniversite işbirliğiyle proje çalışmalarına başlandı.

Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) şehir planlama, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarındaki öğrenci ve akademisyenler tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili kurum ve kuruluşlara politika tasarlama ve karar verme süreçlerinde ufuk açıcı analiz ve öneriler sağlanması hedefleniyor.

Mekânsal planlamaya katkı sağlaması hedeflenen çalışmalarla, öğrenim yılı bitiminde, sonuç ürünlerin bir araya getirilmesi ve tanıtımının yapılması planlanıyor.