Saygın Can Oğuz

saygincan-oguz

Saygın Can Oğuz

Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2003 yılında aynı üniversitede Şehir Planlama Yüksek Lisans eğitimini,  2013 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Şehir ve Bölge Planlama doktorasını tamamladı. 2001 yılından itibaren devam eden iş hayatında yerel yönetim, üniversite ve özel sektörde çalıştı, planlamanın farklı ölçek ve alanlarında çalışmalar yürüttü. 2010 yılından itibaren İzmir Kalkınma Ajansı’nda görev yapmakta ve çalışma alanlarını bölge planlama, bölgesel strateji geliştirme, sürdürülebilir kalkınma ve mavi büyüme oluşturmaktadır.