Haberler

Türkiye'nin sosyoekonomik anlamda son yıllardaki en kapsamlı araştırmasıyla 81 il, 973 ilçe merkezi, yaklaşık 38 bin köy, kırsal mahalle ve beldenin hizmet verme potansiyelleri, bu alanda birbirleriyle ilişkileri incelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak kalkınma politikalarına altlık oluşturması amacıyla gerçekleştirilen "Türkiye'de Kentsel ve...

Kırsal kalkınma açısından çok büyük önem arz eden biyogaz üretim ve kullanım potansiyelinin İzmir ilindeki statüsünün analiz edilmesi ve il bazında teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğinin belirlenmesi amacıyla hazırladığımız "İzmir'de Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli Raporu" yayında. Biyogaz ve organik gübre tesisi kurulumunda, özellikle kırsal...

İzmir İtalyan Ticaret Odası tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Temiz Enerji Odağında Türkiye ve İzmir'de Yatırım" etkinliği, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio,  Genel Sekterimiz Dr. Mehmet Yavuz ve İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba'nın katılımlarıyla gerçekleşti. İzmir İtalyan Ticaret Odası tarafından, Türkiye ve İtalya arasındaki ticari...

Temiz enerji ve temiz teknoloji yatırımlarında Türkiye'nin merkezi haline gelen İzmir, İtalyan otomotiv devi Eldor firmasının yapacağı 810 Milyon TL'lik yatırımla elektrikli araç şarj üniteleri üretiminde önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmış olacak. İzmir'de Ege Serbest Bölgesi'nde gerçekleşecek elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına, proje...

2021 yılı Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü (UNCTAD) tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Yaratıcı Ekonomi Yılı” ilan edildi. İki yüzyıldan uzun zamandır sanayileşmenin insanlık tarihindeki dönüştürücü etkilerine tanık oluyor, bu temel dinamik ekseninde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde ise üretimde makineler öne çıkarken, insan emeğinin konumunu, anlamını, formunu...

İzmir için bilgi üretme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz strateji, analiz ve raporlama çalışmaları kapsamında hazırladığımız dört yeni çalışma yayında! Ajansımızın kurulduğu günden bu yana İzmir’in değişimini veri odağında izlemek amacıyla 2020 yılında elde edilen veriler dikkate alınarak hazırladığımız “İzmir’in Sosyo-Ekonomik Göstergeleri”, 2020 yılı içinde elde edilen veriler...

İzmir'in hızla gelişen Yenilik ve Girişimcilik platformu Start in İzmir'in online etkinlikler serisinin ikincisi, “Start in İzmir Vol. 2: Tarım Girişimciliği Webinarı”,  tarım ve gıda girişimciliğinin önde gelen aktörleriyle Türkiye’nin dört bir yanından bağlanan katılımcıları buluşturdu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz,...

Ajansımızın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesine verdiği destekle İzmir sanayisi için kurumsal kaynak planlaması konusunda nitelikli personel yetiştirilecek. MÜSİAD İzmir şubesi tarafından yürütülecek olan “Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması” projesi ile İzmir’de nitelikli işgücünün yetişmesi ve nitelikli...

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuruya açıldı! Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefleyen Programa başvurular iki aşamalı olarak aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek: I.AŞAMA – Proje Fikirlerinin Toplanmasi 22 Şubat 2021         Proje...

Yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koyan “Türkiye ’De Yaratıcı Endüstrilerin İİBS – 2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış” başlıklı raporumuz yayında! Rapor İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi...