Haberler

Türkiye’nin ilk bölgesel ölçekli deniz üstü rüzgar enerjisi yol haritası olma özelliği taşıyan raporumuza ve Anadolu Ajansı tarafından yapılan habere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Rüzgar Enerjisi Sektörü ve İzmir Denizüstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası İzmir Denizüstü Rüzgar Enerjisinde Öncü Kent Olmayı Hedefliyor...

Kentlerin sınai gelişiminde ve buna bağlı olarak modernleşmesinde tarihsel öneme sahip fabrika, imalathane, atölye, enerji üretim tesisleri, değirmenler vb. gibi tesisler günümüzde faal olarak kullanılmasalar da farklı işlevler kazandırılarak yaşamlarını devam ettirmekte ve kent belleğindeki yerlerini korumaktadır. Endüstriyel miras niteliği taşıyan bu yapılara tarihsel kimliğine uygun...

Ajansımız çalışmalarını sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları odağında sürdürmektedir. Gençlere yönelik çalışmalarımızda, gençlerin işgücü piyasasına hazırlanmalarını ve böylece istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde paydaş kurumlarımızla birlikte üç projeyi hayata geçirdik. Sektör tarafından Rüzgârın Başkenti olarak adlandırılan İzmir, rüzgâr...

Ajansımızın “Kalkınma Güncesi” çalışması kapsamında 2020 yılı içerisinde yayınlanan yazılardan oluşan ve bir seçki niteliği taşıyan yayınımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar…....

Rüzgarın başkenti İzmir’de rüzgar ekosisteminin mevcut durumunu güncel verilerden istifade ederek inceleyen raporda, önümüzdeki dönem için denizüstü rüzgar enerjisinin Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olduğunun altı çiziliyor. Bu potansiyelin sunduğu fırsatları değerlendirmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir yol haritası ortaya koyan rapor, bu...

İzmir Vakfı’nın koordinesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan Visitİzmir mobil uygulaması bu yıl 19.’su düzenlenen Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması'nda "Kamu Kurumu" kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Visitİzmir mobil uygulaması, İzmir'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı...

İktisadi analiz yöntemlerinin kurucu atası olarak kabul edilen girdi-çıktı analizi, bir bölge, bir ülke, hatta tüm dünya ekonomisini bir bütün olarak ele alıp bu bütünü oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki yapısal ilişkileri çok sektörlü ve niceliksel olarak gözlemlemeye imkân veren bir metottur. Ülkemizde ilk...

Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji performans sözleşmeleri yoluyla enerji verimliliği yatırımları yapmalarına imkân tanıyan yasal altyapı ve uygulamalar konusunda Ajansımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde İzmir’deki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir’de enerji verimliliği alanında...

Ülkemizde inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilebilecek uygulamaların ortaya konması amacıyla hazırlanan İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina Uygulamaları raporu yayında. Bu raporda yeşil bina dönüşümü sırasında kullanılan sertifika sistemlerine ve örneklerine yer verilmiş ve yapıların daha sürdürülebilir bir yaklaşımla hizmet etmesini sağlayacak uygulama önerileri...

İzmir Vakfı’nın koordinesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan “visitizmir” mobil uygulaması, İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla Agora Ören Yeri’nde düzenlenen törende kamuoyuna tanıtıldı. 8.500 yıllık bir geçmişe sahip olan İzmir’in turizm değerlerini dijital ortama taşıyan “visitizmir” uygulaması, İzmir’e gelmek isteyenler...

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.