Haberler

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren startuplar ile kurumsal aktörlerin iş birliklerini hızlandırmayı amaçlayan GreenTech İzmir 2021 Programı başvuruları başladı. Programa katılan startuplar ile kamu kurumları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve büyük şirketler gibi kurumsal aktörler arasında ortak Ar-Ge projelerinin oluşturulması,  hizmet/ürün satışının gerçekleşmesi başta...

Avrupa’nın en büyük ve en güçlü rüzgar enerjisi ağı olan Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ülkemizde rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10.000 MW'a ulaştığını duyurdu. Yapılan duyuruda, “Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Başkenti” olarak bilinen İzmir'de faaliyet gösteren uluslararası ekipman üreticilerinin varlığına, denizüstü rüzgar...

Ajansımız ve Windbaba iş birliğinde yürütülmekte olan “2021 Yılı Ücretsiz Online Rüzgar Enerjisi Eğitimi” kapsamında 16 öğrenciye rüzgâr enerjisi sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri tarafından kariyer danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerini içeren mentorluk hizmeti verildi. Verilen mentorluk hizmetinin öğrencilerimizin rüzgar enerjisi sektöründeki gelecek kariyer hedeflerine olumlu ...

Ajansımız tarafından desteklenen ve MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından yürütülen “İzmir Nitelikli İstihdam Projesi (İNİP)” kapsamında verilecek kurumsal kaynak planlaması (ERP) eğitimleri için başvurular alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 15 Eylül olan istihdam garantili eğitimlere www.inip.com.tr adresinden başvurabilirsiniz....

Deniz taşımacılığı, liman hizmetleri ve lojistik ağırlıklı olmak üzere deniz teknolojileri konusunda ürünleri ve hizmetleri olan startupları hedefleyen ve bu yönüyle ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek girişimci hızlandırma programı BlueTech İzmir 2021 başvuruları başladı. Programa kabul edilen startuplar öncelikle 6 haftalık eğitim ve mentörlük kampına alınacak ardından...

Ajansımızın “yeşil büyüme” ve “mavi büyüme” odağındaki çalışmaları akademik literatürde de kendine yer buluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil ve Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Eroğlu tarafından kaleme alınan “İklim Değişikliği Odaklı Politika Üretim ve Planlama Süreçlerinde Bilim-Politika Arayüzlerinin Yeri: İstanbul ve İzmir...

Türkiye’nin ilk bölgesel ölçekli deniz üstü rüzgar enerjisi yol haritası olma özelliği taşıyan raporumuza ve Anadolu Ajansı tarafından yapılan habere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Rüzgar Enerjisi Sektörü ve İzmir Denizüstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası İzmir Denizüstü Rüzgar Enerjisinde Öncü Kent Olmayı Hedefliyor...

Kentlerin sınai gelişiminde ve buna bağlı olarak modernleşmesinde tarihsel öneme sahip fabrika, imalathane, atölye, enerji üretim tesisleri, değirmenler vb. gibi tesisler günümüzde faal olarak kullanılmasalar da farklı işlevler kazandırılarak yaşamlarını devam ettirmekte ve kent belleğindeki yerlerini korumaktadır. Endüstriyel miras niteliği taşıyan bu yapılara tarihsel kimliğine uygun...

Ajansımız çalışmalarını sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları odağında sürdürmektedir. Gençlere yönelik çalışmalarımızda, gençlerin işgücü piyasasına hazırlanmalarını ve böylece istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde paydaş kurumlarımızla birlikte üç projeyi hayata geçirdik. Sektör tarafından Rüzgârın Başkenti olarak adlandırılan İzmir, rüzgâr...