Haberler

Temiz enerji ve temiz teknoloji yatırımlarında Türkiye'nin merkezi haline gelen İzmir, İtalyan otomotiv devi Eldor firmasının yapacağı 810 Milyon TL'lik yatırımla elektrikli araç şarj üniteleri üretiminde önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmış olacak. İzmir'de Ege Serbest Bölgesi'nde gerçekleşecek elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına, proje...

2021 yılı Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü (UNCTAD) tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Yaratıcı Ekonomi Yılı” ilan edildi. İki yüzyıldan uzun zamandır sanayileşmenin insanlık tarihindeki dönüştürücü etkilerine tanık oluyor, bu temel dinamik ekseninde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde ise üretimde makineler öne çıkarken, insan emeğinin konumunu, anlamını, formunu...

İzmir için bilgi üretme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz strateji, analiz ve raporlama çalışmaları kapsamında hazırladığımız dört yeni çalışma yayında! Ajansımızın kurulduğu günden bu yana İzmir’in değişimini veri odağında izlemek amacıyla 2020 yılında elde edilen veriler dikkate alınarak hazırladığımız “İzmir’in Sosyo-Ekonomik Göstergeleri”, 2020 yılı içinde elde edilen veriler...

İzmir'in hızla gelişen Yenilik ve Girişimcilik platformu Start in İzmir'in online etkinlikler serisinin ikincisi, “Start in İzmir Vol. 2: Tarım Girişimciliği Webinarı”,  tarım ve gıda girişimciliğinin önde gelen aktörleriyle Türkiye’nin dört bir yanından bağlanan katılımcıları buluşturdu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz,...

Ajansımızın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesine verdiği destekle İzmir sanayisi için kurumsal kaynak planlaması konusunda nitelikli personel yetiştirilecek. MÜSİAD İzmir şubesi tarafından yürütülecek olan “Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine Kazandırılması” projesi ile İzmir’de nitelikli işgücünün yetişmesi ve nitelikli...

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuruya açıldı! Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefleyen Programa başvurular iki aşamalı olarak aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek: I.AŞAMA – Proje Fikirlerinin Toplanmasi 22 Şubat 2021         Proje...

Yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koyan “Türkiye ’De Yaratıcı Endüstrilerin İİBS – 2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış” başlıklı raporumuz yayında! Rapor İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi...

 Ajansımızın "Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı" kapsamında desteklediği Tibet Makina tarafından rüzgar türbini rulman üretimi TRT Haber'de yayınlanan Kalkınma Ajandası programında yer aldı. Programda İzmir'in rüzgar potansiyeli de vurgulanırken Ajansımızın desteğiyle hayata geçen bu katma değerli projenin detaylarına yer verildi. Proje sayesinde...

Ajansımız tarafından Enerji ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığında yürütülen BEST for Energy Projesi, 9 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek BEST for Energy Projesi Açılış Etkinliği ve Türkiye’de Temiz Enerji Teknolojileri Paneli ile devam ediyor. Etkinlikte projenin tanıtım sunumu ve sonrasında Türkiye’de temiz enerji teknolojileri...

Üç eserle başlangıcını yaptığımız “İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları” çevrimiçi olarak okuyucuyla buluşuyor! Şehrimizin fotoğraflanmaya başladığı 19. yüzyılın ortalarından günümüze çekilen İzmir fotoğraflarından bir seçki sunan Manzaram İzmir, “Osmanlı Dönemi’nde İzmir’de Bir Cemaat-İzmir’de Alman İzleri” isimli Türkçe eserin Almanca çevirisi ve Osmanlı Döneminde yapılmış plan ile...

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.