İzmir’de Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli Raporu Yayında

İzmir’de Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli Raporu Yayında

Kırsal kalkınma açısından çok büyük önem arz eden biyogaz üretim ve kullanım potansiyelinin İzmir ilindeki statüsünün analiz edilmesi ve il bazında teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğinin belirlenmesi amacıyla hazırladığımız “İzmir’de Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli Raporu” yayında.

Biyogaz ve organik gübre tesisi kurulumunda, özellikle kırsal kesimde yatırım geri dönüş sürelerinin yüksek sistem verimiyle düşürülebileceğine işaret eden bu ön fizibilite raporu; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasına, kırsal alanlarda yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasına ve temiz enerjide yerli ekipman üretim fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İncelemek için tıklayın.