KOBİ Mali Destek Programı

Programın amacı işletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın yanı sıra temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmektir. Başvuruları 25 Mart 2009 saat 17.00’de itibariyle sona eren programkapsamında, program amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak başarılı projelerin 17.664.000 TL’lik kaynaktan yararlanması sağlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2011 / 21:00

TOPLAM BÜTÇE

17.664.000

Öncelikler

  • Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslar arası belgelerin alınması
  • İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması
  • Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması
  • Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi
  • Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Programın amacı ile uyumlu herhangi bir öncelik kapsamına giren İzmir’de gerçekleştirilecek ve süresi 9 ayı geçmeyecek projelerin başvuruları kabul edildi. Başvuran projeler arasından 97 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Program Bütçesi 17.664.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 20.000 TL / 400.000 TL
Proje Süresi 9 Ay