Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı

Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji performans sözleşmeleri yoluyla enerji verimliliği yatırımları yapmalarına imkân tanıyan yasal altyapı ve uygulamalar konusunda Ajansımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde İzmir’deki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve İzmir’de enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık firmalarının katılımı ile 16 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kamu kurumlarının enerji verimliliği yatırımları için yeni bir yöntem olan enerji performans sözleşmeleri hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Performans Sözleşmeleri Grup Koordinatörü Oğuz Kürşat Kabakçı tarafından bir sunum yapıldı. İlimizde faaliyet gösteren yetkili enerji verimliliği danışmanlık firmalarının yetkilileri ise, yapılacak enerji performans sözleşmeleri ile elde edilecek somut faydalar ve tasarruflar hakkında bilgi verdi.

Açılış Konuşması

Dr. Mehmet YAVUZ / İZKA Genel Sekreteri

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Yük.Müh. Oğuz Kürşat Kabakçı / Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı

Enerji Firmalarının Sunumları

ŞETAŞ Enerji A.Ş.,  Onur Enerji A.Ş.