İnovasyon Merkezi Güdümlü Projesi

2011 yılında ülkemizde kalkınma ajansları tarafından desteklenen ilk güdümlü proje olan  İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ‘Teknopark İzmir’ tarafından yürütülen İnovasyon Merkezi Güdümlü Projesi ile İzmir’de potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı inovasyonlar yaratmalarını sağlayacak ortamı oluşturacak, ihtiyaç duyulan nitelikli eğitimleri verecek, uygulanabilir iş fikirleri geliştirecek, katma değerli mal ve hizmetler üretilmesini sağlayacak, üretilen teknolojinin ihtiyaç duyulan mecralara transferini yapacak, ileri teknoloji ürünü teçhizatı içeren teknik atölyeleri sunacak, girişimcileri ve firmaları sürekli güncel ve sosyal bir iş ağında tutarak sinerji yaratmalarını sağlayacak yenilikçi bir arayüz ile işletilen İnovasyon Merkezinin kurulumu amaçlanmıştır. Ajansımızca desteklenen 7 milyon TL bütçeli proje kapsamında kurulan söz konusu inovasyon merkezi, yenilikçilik ve teknoloji odaklı girişimcilerin oluşmasına katkı sağlayarak İzmir’in rekabetçiliğini artıracak yeni bir alt yapı olarak 2016 yılında hizmete girmiştir.