Tarım ve Kırsal Kalkınma

Tarım ve Kırsal Kalkınma

İzmir’de tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılması, bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesi ve kırsal kalkınmaya katkıda sağlanması amaçlandı.

 

İNCELEYİN