Tarım ve Kırsal Kalkınma

Tarım ve Kırsal Kalkınma

İzmir’de tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına, bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amaçlandı.

 

İNCELEYİN