Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

 

Ara yüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dâhil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN