Kamuda Dijital Dönüşüm

Kamuda Dijital Dönüşüm

 

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda İzmir’de kurumların sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması, kurumlarda beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlandı.

 

İNCELEYİN