Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması için 34 projeye toplam 14.913.647 TL kaynak sağladık.

 

İNCELEYİN