İzmir’de Mavi Büyüme: İzmir Limanları ve Gelecek Perspektifi” Webinarı Gerçekleştirildi

İzmir’de Mavi Büyüme: İzmir Limanları ve Gelecek Perspektifi” Webinarı Gerçekleştirildi

İZKA Çevrimiçi Seminer (Webinar) serisinin 4.’sü “İzmir’de Mavi Büyüme: İzmir Limanları ve Gelecek Perspektifi” çevrimiçi semineri ile gerçekleştirildi. Ülkemiz ve bölgemiz için ilk olma özelliği taşıyan “İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi” çalışmasının tanıtımının yapıldığı seminerde, çalışmanın analizleri boyutunda görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Soner ESMER ve Doç. Dr. Gül Denktaş ŞAKAR’ın sunumlarının yanı sıra Ajansımız Mavi Büyüme Politikaları Birimi uzmanları Cangül KUŞ ve Dr. Saygın Can OĞUZ’un da sunuşları oldu. Liman merkezli lojistik yaklaşımı, İzmir limanları özelinde yük ve hinterlant ilişkisi, rüzgar enerjisi sektörü özelinde lojistik ihtiyaçlar ve Çandarlı Limanı özelinde fırsatların sunumlarla detaylandırıldığı seminerde İzmir Limanlarının gelişimini sağlayacak olan gelecek senaryoları ve öneriler konusunda da dinleyicilere bilgi aktarıldı.