Geleceğin Kentleri

Geleceğin Kentleri

İnsanın, onun icatlarının ve ilişkilerin yığıldığı yerler olarak kentlerde daha yüksek insani gelişmişliğe ulaşmak için yenilik ve yaratıcılığın, bilgi ve teknolojinin, esneklik ve uyumlanabilirliğin öne çıkan kavramlar olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, küreselleşmenin istikametinin belirsizleştiği, kaynakların tükenmesi ve ekosistemin uyumlu işlerliğine ilişkin risklerin arttığı, iklim değişikliğinin etkilerinin belirginleştiği, eşitsizliklerin çoğaldığı, yani kısacası, görülme sıklığı ve derinliği giderek artan ekolojik ve ekonomik bunalımlar, doğal afetler ve bunların yönetilmesi sorunsalına yanıt arayışlarının güçlendiği bir dönemde, “Geleceğin Kentleri” etkinliğinde hem kentlerin geleceğini hem de geleceğin kentlerini farklı boyutlarıyla değerlendirme fırsatı bulduk.

18 Kasım 2020 Çarşambe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe 150 kişi dinleyici olarak katılım sağladı. İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Olgu Çalışkan, Politika Analiz Laboratuvarı’ndan Esen Çağlar, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Özgür Arun ve son olarak ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Osman Balaban konuşmacı olarak katılım sağladı.

Geleceğin kentlerinin güvenli, içerici, döngüsel, sağlıklı, yaratıcı, erişilebilir ve akıllı olmasına yönelik bir talep olduğu görülüyor iken, geleceğin toplumunu, onun değişen ve dönüşen ihtiyaçlarını, önceliklerini, beklentilerini, arzularını ve bunları gerçekleştirebilmek için sahip olması gereken anlayış, kapasite ve becerilerini dört değerli konuşmacının gerçekleştirmiş olduğu sunumlar ile dinleme ve tartışma imkânı bulduk.

Doç. Dr. Olgu Çalışkan – Şehircilikte Gelecekçi Düşünce 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olan Dr. Olgu Çalışkan Mayıs 2013’te Delft Teknoloji Üniversitesi’nde (TU Delft, Hollanda) doktora derecesi aldı. İlgi duyduğu başlıca araştırma konuları; fiziksel planlama ve tasarım, kentsel morfoloji, kentsel tasarım kuram ve yöntemi ve şehircilikte görsel temsil biçimleridir. Halen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın yürütücülerinden olup; ‘Plancılar İçin Yaratıcı Düşünce’ ve ‘Parametrik Kentsel Tasarım’ derslerini vermektedir.

 

 

Esen Çağlar – Geleceğin İşleri Bağlamında Kent Ekonomisi ve Üretim Mekanları

Politika Analiz Laboratuvarı – PAL Danışmanlık şirketinin Yönetici Ortağıdır. UNDP ve OECD gibi çok taraflı uluslararası kuruluşlarda çalışan Çağlar, Türkiye, Umman, Kazakistan, Filistin, Kıbrıs ve Etiyopya dahil olmak üzere çeşitli hükümetlere danışmanlık hizmetleri sunmuştur.

2013-2016 yılları arasında İcra Direktörü Yardımcılığını üstlendiği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV’da, Sanayi Politikaları ve Rekabet Gücü, Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Entegrasyon- Dış Ekonomik İlişkiler ve Özel Ekonomik Bölgeler olmak üzere dört farklı araştırma programının yürütücülüğünü yapmıştır.

2006’dan bu yana Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde ders veren Esen Çağlar, Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government’tan Uluslararası Kalkınma ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı, Princeton Üniversitesi’nden de Politika ve Politik Ekonomi dalında lisans dereceleri sahibidir.

 

 

Doç. Dr. Özgür Arun – Geleceğin Toplumu ve Kent, Yaş Dostu Çevreler 

1977 yılında Anadolu’da bir köyde doğmuş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamlamıştır. 2001 yılında Berlin’e yerleşmiş ve 2002 yılının sonuna kadar araştırmalarına burada devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra, 2004 ve 2011 yılları arasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Halen Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesidir. Yüksek öğrenim, gençlik ve işsizlik, kırsal kalkınma, gelir ve refah, çocuk işgücü ve engellilik konularında araştırmalar gerçekleştiren Dr. Arun’un güncel çalışmaları ve yazıları, yaşlılık, kuşaklararası ilişkiler, kültür, sınıf ve beğeniler üzerinedir.

2014 yılında Akdeniz Üniversitesi “Bilim, Hizmet, Teşvik” ödülleri kapsamında, sosyal bilimler alanında ödüle layık görülmüştür. Dr. Arun, yaşlanma ve yaşlılık yazınında öncü konumda olan The Gerontologist dergisi editörler kurulunun Türkiye’den seçilmiş ilk ve tek üyesidir.

 

 

Prof. Dr. Osman Balaban – Ekolojik Kriz, Covid-19 ve Kentlerin Geleceği 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Öğretim Üyesidir. Lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden almıştır. Yüksek lisans derecesini kentsel siyaset alanında, doktora derecesini ise şehir planlama alanında yaptığı çalışmalarla elde etmiştir. 2009-2012 yılları arasında Birleşmiş Milletler Üniversitesi’ne bağlı bir araştırma enstitüsünde araştırmacı olarak çalışmıştır. Çalışma ve araştırma konularının başında, kent siyaseti, iklim değişikliği ve çevre siyaseti gelmektedir.

“GELECEĞİN KENTLERİ” Çevrimiçi Sempozyumu Programı – 18 Kasım 2020, 11:00

 

Açılış – Dr. Mehmet YAVUZ  (İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri)

11:00 – 11:30   Şehircilikte Gelecekçi Düşünce  (Dr. Olgu Çalışkan – ODTÜ)

11:30 – 12:00   Geleceğin İşleri Bağlamında Kent Ekonomisi ve Üretim Mekanları (Esen Çağlar – Politika Analiz Laboratuvarı)

12:00 – 12:30   Geleceğin Toplumu ve Kent – Yaş Dostu Çevreler  (Dr. Özgür Arun – Akdeniz Üniversitesi)

12:30 – 13:00   Ekolojik Kriz, Covid-19 ve Kentlerin Geleceği  (Dr. Osman Balaban – ODTÜ)

13:00 – 13:30   Soru – Cevap ve Genel Değerlendirme