Arıtılmış Suyla Küçük Menderes Havzasında Verimli Sulama

Temiz su kaynakları bakımından dezavantajlı bir bölge olan ve yoğun tarımsal üretime bağlı olarak büyük bir su stresi altında bulunan Küçük Menderes Nehri Havzasında son yıllarda daha somut hissedilmeye başlayan iklim değişikliğinin etkisi bölge özelinde verimli ve sürdürülebilir su kullanımına yönelik uygulamaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bölgenin sorun ve ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Ajansımızın “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve birbirine entegre olacak şekilde tasarlanan iki proje başarı ile tamamlanarak bölgede su yönetimine ilişkin güzel bir başarılı uygulama örneği ortaya konuldu.

 

Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Tire Organize Sanayi Bölgesinde İleri Arıtma İle Geri Kazanılmış Suyun Tarımsal Sulamada Kullanılması” başlıklı proje ile sanayi bölgesinde oluşan atık suyun, proje kapsamında kurulan ileri arıtma tesisinde tarımsal sulamada kullanılabilecek düzeyde arıtılması sağlandı. Arıtılan bu su, sanayi bölgesinin temiz su ihtiyacının temin edildiği Karateke Köyü’nde bulunan su depolarına aktarılmakta, program kapsamında desteklenen diğer proje olan ve Karateke Köyü Sulama Kooperatifi tarafından hayata geçirilen “Tarımsal Sulamada Modern ve Etkin Teknolojiye Geçiş” projesi kapsamında kurulan damlama sulama sistemiyle de, köyün geniş tarımsal arazilerinin verimli bir şekilde sulanması sağlanmaktadır.

 

Birbirini tamamlayan bu iki entegre proje ile Küçük Menderes Nehri Havzasında suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik başarılı bir uygulama örneği ortaya konuldu. Yıllık 180 bin tondan fazla su arıtma kapasitesine sahip arıtma tesisi ve devamındaki damlama sulama sistemiyle birlikte tarımsal sulamada yaklaşık %60 dolayında su tasarrufu sağlanırken enerji ve iş gücü maliyetlerinde de düşüş gerçekleşti.

 

Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilen bu iki projenin, başta Küçük Menderes Havzası olmak üzere il genelinde benzer projeler açısından örnek oluşturduğu görülmekte, yakın dönemde benzer projelerin hayata geçmesiyle de yaygın etki yaratacağı düşünülmektedir.