Yeni Dönem Çalışma Programımız Kamuoyuna Tanıtıldı

Yeni Dönem Çalışma Programımız Kamuoyuna Tanıtıldı

Ajansımızın İzmir’e yeni bir vizyon kazandıracağına inandığımız yeni dönem çalışma programının tanıtım toplantısı gerçekleşti. Yeni logomuzun lansmanının da yapıldığı toplantıda kurumsal kimlik uygulamaları, yeni kurumsal web sayfası ve yatırımcılara yönelik bilgi platformu Invest in İzmir portalının yenilenen yüzleri kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Mehmet Yavuz, Ajansımızın kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu çalışmaların sonuçları ve bölgeye kazandırdıkları ile önümüzdeki üç yıl için Ajansımızın bölge kalkınmasına yönelik yeni yaklaşımı ve vizyonu, gerçekleştirilecek çalışma ve programlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Gerçekleştirilen sunumda, önümüzdeki üç yıllık dönemde “Yeşil Büyüme” ve “Mavi Büyüme” odağında yürütülecek çalışmalara yoğunlaşacak olan Ajansımızın, sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma hedefine ilerlerken yenilik ve girişimcilik konusundaki çalışmaları da her iki ekseni besleyecek biçimde konumlandıracağı belirtildi.

Ajansımızın 2019 yılında başlattığı ve 2020-2022 dönemine ilişkin yürütülen planlama çalışmaları hakkında bilgi vererek 2019 yılında yapılan çalışmaları bir tür mutfak çalışması olarak değerlendiren Dr. Yavuz, Ajansımızın paydaşlarla iş birliğini artırmak ve saha tecrübesini Ajans uygulamalarına yansıtmak amacıyla dört Alt Bölge Çalışma Grubunun kurulduğunu, her bir çalışma grubunun sorumlu olduğu bölgelerde veri toplama, araştırma, analiz, çalıştay ve paydaşlarla görüşme gibi tüm yıla yayılan yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Çalışmaların, İzmir’in çevresel baskı altında olduğuna işaret ettiğini vurgulayan Dr. Yavuz, 2020-2022 dönemi Çalışma Programının da bu tespitten hareketle sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma hedefini hayata geçirmek üzere “yeşil büyüme” ve “mavi büyüme” yaklaşımları üzerine inşa edildiğini dile getirdi.

Mavi Büyüme ve Yeşil Büyüme Kavramları Ön Plana Çıkacak

Mavi Büyüme yaklaşımı kapsamında İzmir Bölgesi limanları odağında, bölgenin kıyı ekonomisi potansiyelinin tüm boyutlarıyla harekete geçirilmesinin amaçlandığı, bu eksenin yaratıcı endüstrilerde atılım yapılması, Kadim Üretim Havzalarında yüksek katma değerli üretim gerçekleştirilmesiyle kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve turizmin daha sürdürülebilir ve bölge ekonomisi için daha fazla katkı sunacak şekilde geliştirilmesi hedeflerine katkıda bulunmayı hedeflediği;

Yeşil büyüme yaklaşımı kapsamında ise, sanayi ve tarım sektörlerinde, temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ana hedefiyle çalışmalar gerçekleştirilirken bu amaçla kurulacak olan Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezinin, bölge kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikimini, üreticilere ve sanayicilere aktarmayı amaçlayacağı vurgulandı. Özellikle rüzgar enerjisi ve rüzgar santrali parça ve aksamlarının üretimde İzmir’in yakalamış olduğu başarı ve ivmeyi güçlendirecek şekilde önümüzdeki dönemde yurtiçi ve yurtdışı bağlantıların geliştirileceği, İzmir’in yenilenebilir enerji alanında konumunu daha da güçlendirecek araştırma, tanıtım ve yatırım çalışmaların artarak sürdürüleceği de ifade edildi.

Büyümenin Temelini Yenilik ve Girişimcilik Çalışmaları Oluşturacak

Mavi ve yeşil büyüme eksenlerini besleyecek şekilde konumlandırılan yenilik ve girişimcilik çalışmalarının ise girişim, teknoloji ve tasarım kavramlarına odaklanacağı;

İzmir’i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmeyi amaçlayan Akıllı Uzmanlaşma,

Bölge firmalarının dijital dönüşüm olgunluk düzeylerinin tespiti ve dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesini amaçlayan Dijital Dönüşüm,

Öncelikle teknoloji tabanlı girişimler için alternatif ve büyümeye açık yeni bir finansman kanalı olacak Bölgesel Girişim Sermayesi ve bunun yanı sıra Yönetim Danışmanlığı gibi kapsamlı faaliyetlerle bu amaçların gerçekleştirilmesine çalışılacağı, İzmir’in üç yıllık dönem sonunda tüm bu alanlarda önemli bir ivme ve gelişme yakalamasının hedeflendiği dile getirildi.