Yaratıcılığın Ekonomisi’ni Konuşmaya Davetlisiniz!

Yaratıcılığın Ekonomisi’ni Konuşmaya Davetlisiniz!

2021 yılı Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü (UNCTAD) tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Yaratıcı Ekonomi Yılı” ilan edildi.

İki yüzyıldan uzun zamandır sanayileşmenin insanlık tarihindeki dönüştürücü etkilerine tanık oluyor, bu temel dinamik ekseninde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde ise üretimde makineler öne çıkarken, insan emeğinin konumunu, anlamını, formunu tartışıyor, yeniden kavramsallaştırıyoruz. İşte, “yaratıcı endüstriler” kavramı, sanayileşmenin yeni evresinde insan emeğinin kazandığı yeni formu anlatan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için, yenilikten ve yaratıcılıktan beslenen yaratıcı endüstrilerin önemini kavramak gerekiyor.

18 Mart 2021 saat 11.00’de gerçekleştireceğimiz Yaratıcılığın Ekonomisi: Yaratıcı Endüstrileri Önemi Webinarında, geçtiğimiz aylarda yayımladığımız ve bu alandaki ilk yapısal ekonomik analiz olan “Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış” raporunun bulgularını, yaratıcı endüstrilerde girişimciliği, yaratıcı endüstriler alanında politika üretimi ve uygulama boyutuyla model ülke olan Birleşik Krallık’ı ve uygulama örneği olarak ise Liverpool’u konuşacağız.

Yaratıcılığın ekonomisini tartışmaya davetlisiniz.

Kayıt olmak için tıklayın.

*Etkinlik dili Türkçe olup, İngilizce simültane çeviri yapılacaktır.