Voc-Test Merkezleri-3 Hibe Programı

Voc-Test Merkezleri-3 Hibe Programı

Voc-Test Merkezleri-3 Hibe Programı İçin Düzenlenecek Bilgilendirme ve Eğitim Günleri Mesleki Yeterlilik Kurumu, ulusal yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi amacına yönelik olarak çalışmalarını yoğun şekilde yürütmekte olup, operasyon faydalanıcısı olduğu “Türkiye’ Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması” Operasyonu altında öngörülen VOC-Test Merkezleri-3 Hibe Programı çağrısı yayımlanmıştır. Bahse konu hibe programı kapsamında ulusal meslek standartlarının ve/veya ulusal yeterliliklerin revizyonu ve/veya geliştirilmesi ve nihayetinde akredite edilmiş VOC-Test Merkezlerinin kurulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, potansiyel başvuru sahiplerinin hibe programı özelinde bilgilendirilmesi ve hibe paketinin hazırlanmasına yönelik olarak eğitimin gerçekleştirilmesi amacı ile 11-12 Nisan 2019 tarihinde İzmir’de bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Uygun başvuru sahibi olarak belirlenen Sivil Toplum Kuruluşları, Mesleki Dernekler / Vakıflar / federasyonlar /konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri/kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve birlikler olarak belirlenmiş olup, detaylı bilgi buradan alınabilmektedir.