Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak giriniz.

  Aşama 1

  Aşama 2

  İstihdamınız 10 kişi ve üzeri mi?
  EvetHayır

  Aşama 2

  Teknoloji düzeyiniz orta-yüksek ya da yüksek mi?
  EvetHayır

  Aşama 2

  Teknoloji düzeyiniz orta-yüksek ya da yüksek mi?
  EvetHayır

  Ön Başvuru Formu

  1. Ön Başvuru Sahibi Firma/Kurum Bilgileri

  Firma/Kurum Ünvanı

  Faaliyet Alanı/Sektörü (Varsa NACE kodu belirtilmelidir.)

  Kuruluş Tarihi

  Personel Sayısı

  Var ise, Sahip Olunan Marka, Patent, Coğrafi İşaret vb. (Doldurulması Zorunlu Değildir.)
  500

  Var ise, Sahip Olunan Sertifika ve Belgeler (Doldurulması Zorunlu Değildir.)
  500

  Adres


  2. İletişim Bilgileri

  Ön başvurunuzun geçerli olabilmesi için iletişim bilgilerinin doğru ve geçerli olması gerekmektedir. İletişim bilgilerinin yanlış girilmesi halinde elektronik imza süreci tamamlanamayacak ve başvurunuz geçersiz olacaktır. Ayrıca, değerlendirme süresi boyunca iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde İzmir Kalkınma Ajansı'na bilgi verilmesi beklenmektedir.

  İletişim Kişisi Adı ve Ünvanı

  Cep Telefonu

  E-posta


  3. Proje Önerisi

  Faaliyet/Üretim Konusu Hakkında Bilgiler (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle ve geçmiş tecrübeleriniz ile açıklayınız)
  500

  Ön Başvuruya Konu Olan İhtiyacın/Sorunun Tanımı (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)
  500

  İhtiyacın/Sorunun Giderilmesi için Proje Önerisi (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)
  500

  Proje Sonunda Elde Edilecek Sonuçlar/Çıktılar (Bu bölümde ifade edilen hususları verilerle açıklayınız)
  500

  Proje Kapsamındaki Faaliyetler, Faaliyetler için Gereken Süre ve Bütçe
  500

  Beyan ve Taahhüt

  "İzmir Kalkınma Ajansı'na yaptığımız bu başvuru ile Ajans tarafından destek programı dâhilinde uygulanacak tüm meri mevzuat hükümlerine uyacağımızı; gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun saptanması halinde, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından bu konuda alınacak kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımızın bulunmadığını kabul ve taahhüt ederiz."

  Yetkili Kişi Bilgileri

  Adınız Soyadınız

  Ünvanınız

  Başvuru Tarihi
  Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı'na başvuru yapmak için Ajansımız tarafından belirlenen objektif kriter setleri çerçevesinde kurumunuzun uygun başvuru sahibi olması ve projenizin program hedef ve öncelikleri ile uyumlu olması beklenmektedir.

  Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı Hedef, Öncelikler ve Uygun Başvuru Sahipleri sayfasına ulaşmak için tıklayınız

  Ön Başvurunuz alınmıştır. Ön Başvuru formunda belirttiğiniz iletişim bilgileri vasıtasıyla tarafınıza 5 işgünü içinde dönüş yapılacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.

  Ön Başvuru
  Her Ayın 1-15. Günleri Arasında Yapılır.