Türkiye’de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Çalışmasının İzmir Saha Çalışmaları Tamamlandı

Türkiye’de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Çalışmasının İzmir Saha Çalışmaları Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi: Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi” araştırması İzmir’de İzmir Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; kalkınmanın tüm ülkeye dengeli dağılımının sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, yerleşim kademelerinin güncel durumunun değerlendirilmesi, yerleşimler arası hiyerarşik olmayan ilişkilerin belirlenmesi ve planlama ve yatırım faaliyetlerini yönlendirici bir karar destek sistemi kurulması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında merkezi düzeyde veri temini yanı sıra tüm illerde anket çalışmaları da gerçekleştirilmekte.

Bu kapsamda 11-25 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir’de ilçe kaymakamlıklarımızın işbirliği ile 19 ilçede 5747 ve 6360 Sayılı Kanun’lar ile mahalleye dönüşen yerleşim birimlerine ve ilçe terminallerine yönelik anket çalışması gerçekleştirildi, toplamda 718 mahalle muhtarı ve 19 ilçe terminali yetkilisi ile görüşüldü ve anket uygulandı. Merkezi ve yerel düzeyde elde edilen verilerin analizi neticesinde söz konusu araştırmanın 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmakta.