Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi Güdümlü Projesi

Ajans 2013 yılı güdümlü projesi olan ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen “Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi” projesi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde yerleşik Üniversite – Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) bünyesinde teknik tekstil sektörüne yönelik AR-GE çalışmaları ile test ve analizlerin yapılacağı bir laboratuvar inşa edilerek sektörün ortak ihtiyaçlarına yönelik ar-ge çalışmalarının yapılabileceği, know-how üretme konusunda etkili bir şekilde çalışabilecek ve bunlara ek olarak üniversite-sanayi işbirliğini hayata geçirebilecek bir merkezin kurulması hedeflenmiştir.

 

Fizibilitesi de Ajansın 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında oluşturulan ve toplam bütçesinin %75’lik kısmı olan 3,3 milyon TL Ajans tarafından karşılanan proje kapsamında, AR-GE çalışmaları ile test ve analizlerin yapılacağı laboratuvar kurulmuş ve bunun yanısıra Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) bünyesinde sektördeki firmalara ulusal/uluslararası fon kaynaklarına erişim amacıyla proje ve strateji geliştirme faaliyetlerinde danışmanlık ve eğitim hizmeti sunacak bir ofis oluşturulmuştur.