Tarım Girişimciliğinde Önde Gelen Aktörler Start in İzmir Online Etkinliğinde Buluştu

Tarım Girişimciliğinde Önde Gelen Aktörler Start in İzmir Online Etkinliğinde Buluştu

İzmir’in hızla gelişen Yenilik ve Girişimcilik platformu Start in İzmir’in online etkinlikler serisinin ikincisi, “Start in İzmir Vol. 2: Tarım Girişimciliği Webinarı”,  tarım ve gıda girişimciliğinin önde gelen aktörleriyle Türkiye’nin dört bir yanından bağlanan katılımcıları buluşturdu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İzmir’de gerçekleştirilen saha çalışmalarında bölgenin büyük bir çevresel baskı altında olduğunun tespit edildiğini, Ajans çalışmalarında bu doğrultuda kaynak verimliliğinin önceliklendirildiğini belirtti.  Dr. Yavuz, Ajansın girişimcilik faaliyetlerinde de kaynak verimliliği odağında ilerleneceğini, güncel teknolojileri kaynak verimliliği hedefi ile tarımsal faaliyetlerle birleştiren girişimcilerin Ajans için özel bir çalışma konusu olduğunu ifade etti.  İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr.Erçin Güdücü ise “Tarım Girişimciliğine Yönelik Fırsatlar” başlıklı sunumunda stratejik ve yükselen bir sektör olan tarımın girişimciler için önemli bir potansiyel olduğunu belirtti. Güdücü, kaynakların etkili ve verimli bir üretimle doğru olarak kullanılmasında güncel teknolojik uygulamalardan örnekler sunarak girişimcilerin önemini vurguladı.

Türkiye’de gıda, tarım ve su girişimciliği ekosistemine yönelik değerlendirmelerini paylaşan Kökprojekt firmasının kurucu ortağı Semi Hakim, tarım girişimlerinin e-ticaret ve pazaryeri, akıllı tarım ve ileri mataryeller ve biyoteknoloji olmak üzere üç başlıkta yoğunlaştığını; dikey tarım odaklı iş modelleri geliştiren girişim sayılarının artmakta olduğunu belirtti.  Gıda ekosisteminde, dünya trendlerine paralel olarak bitki bazlı protein ve paketli gıda ürünü girişimlerinin artmasının beklendiğini belirten Hakim, su ekosistemindeki girişimlerin atık su yönetimi, su verimliliği ve su dağıtımı konularında faaliyet gösterdiğini ifa etti. Tarım teknolojileri ve tarımda dijitalleşme konularında faaliyet gösteren bir firma olan Doktar’ın kurucusu Tanzer BİLGEN dijitalleşmeyle birlikte en değerli kaynaklardan biri haline gelen verinin tarım teknolojilerindeki önemi ve üreticilere sağladığı kazanımları aktardı. Bilgen ayrıca tarım girişimcilerinin karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri olan teknoloji ticarileşme sürecinde, müşteri ihtiyaçlarının doğru olarak analiz edilmesinin önemini vurguladı. Kültür eti alanında faaliyet gösteren Biftek.co firmasının kurucu ortağı Kerem Erikçi, “Yeni Teknolojilerin Sürdürülebilirlik Etkisi”  başlıklı sunumunda hayvansal gıdanın doğal kaynak ve çevre üzerinde yarattığı etkilerin büyüklüğünü vurgulayarak, laboratuvar ortamında hayvansal gıda üretilmesine yönelik güncel gelişmeleri paylaştı. Son olarak, çevre kontrollü bir tarım teknolojileri girişimi olan Urla Dijital Tarım’ın kurucu ortağı Okan Alper, geliştirdikleri teknoloji ile steril bir ortamda yaklaşık 15 parametreyi optimize ederek gerçekleştirdikleri tarımsa üretimin doğal kaynakların korunmasındaki rolünü aktardı. Çevre kontrollü tarımsal faaliyetlerde özellikle ekonomik değeri yüksek ürünlere odaklanılması gerektiğini belirten Alper, genetik müdahaleler ile bitkilerin ilaç hammaddelerinin üretiminde de yer alabileceğini, bu kapsamda önemli bir potansiyelin olduğunu söyledi.

Etkinliğin tamamını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz: