Start in İzmir Vol. 2: Tarım Girişimciliği Webinarı

Start in İzmir Vol. 2: Tarım Girişimciliği Webinarı

İzmir’in hızla büyüyen yenilik ve girişimcilik ekosistemi Start in İzmir’le online etkinlikler serisinin ikincisi, “Start in İzmir Vol. 2: Tarım Girişimciliği Webinarı”, tarım girişimciliğinin önde gelen aktörleriyle geçtiğimiz hafta tarım ve gıda girişimciliğinin önde gelen aktörleriyle Türkiye’nin dört bir yanından bağlanan katılımcıları buluşturdu. 12 Şubat Cuma günü online olarak gerçekleştirilen etkinliğe 80 kişi dinleyici olarak katılım sağladı. İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe İzmir Ticaret Borsası’ndan Dr. Erçin Güdücü, Kök Projekt’ten Semi Hakim, Doktar’dan Tanzer Bilgen, Biftek.Co’dan Kerem Erikçi ve Urla Dijital Tarım’dan Okan Alper konuşmacı olarak katılım sağladı.

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İzmir’in büyük bir çevresel baskı altında olduğunu belirterek kaynak verimliliği hedefiyle güncel teknolojileri tarımsal faaliyetlerle birleştiren girişimcilerin Ajans için özel bir çalışma konusu olduğunu ifade etti.

Etkinlikte tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklar ve çevre etkileri vurgulanarak bu alanda girişimcilik faaliyetlerinin önemi ortaya kondu. Yeni teknolojilerin tarımsal faaliyetlere hangi alanlarda nasıl adapte edildiğine dair örnekler sunuldu. Geleneksel yollarla gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde temiz su kaynaklarının %70’inden fazlası kullanılmaktayken, çevre kontrollü ve hassas tarım faaliyetleriyle %95’e varan su tasarrufu sağlanabildiği; açık alanda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin dijitalleşmesi sayesinde de kaynakların daha etkin kullanımının yanında verimlilik ve gelir artışının sağlanabildiği belirtildi. Ayrıca çevresel etkisi daha yüksel olan hayvansal gıdaların laboratuvar ortamında üretilebilmesine yönelik güncel çalışmalar paylaşıldı. Tarım girişimcilerinin ürünlerini ticarileştirme sürecinde yaşadıkları sorunlar kapsamında, müşteri ihtiyaçlarının doğru olarak analiz edilmesinin önemi ele alındı. Tarım, gıda ve su girişimcilik ekosistemine yönelik yapılan değerlendirmede ise ülkemizde tarım girişimlerinin e-ticaret ve pazaryeri, akıllı tarım ve ileri mataryeller ve biyoteknoloji olmak üzere üç başlıkta yoğunlaştığı; gıda ekosisteminde, dünya trendlerine paralel olarak bitki bazlı protein ve paketli gıda ürünü girişimlerinin artmasının beklendiği; su alanında faaliyet gösteren girişimlerin sayıca daha az olduğu ve ağırlıklı olarak su verimliliği, atık su arıtımı ve su dağıtımı konularında faaliyet gösterdiği belirtildi.

15:00 – 15:15 AÇILIŞ KONUŞMASI
Dr. Mehmet YAVUZ – İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
15:15 – 16:30 SUNUMLAR
Moderasyon: Sinem TOKTAY – İzmir Kalkınma Ajansı Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı
Dr. Erçin Güdücü – İzmir Ticaret Borsası
Tarım Girişimciliğinin Önemi ve Geleceği
Semi Hakim – Kök Projekt
Tarım – Gıda – Su Girişimlerinde Türkiye ve İzmir
Tanzer BİLGEN – Doktar
Tarım Teknolojilerinde Büyük Verinin Önemi ve Teknoloji Ticarileşme Süreci
Kerem Erikçi – Biftek.Co
Yeni Teknolojilerin Sürdürülebilirlik Etkisi
Okan Alper- Urla Dijital Tarım
Kontrollü Ortam ve Yüksek Teknoloji İle Hassas Tarım Uygulamaları