Start in İzmir Vol. 1: İzmir’de Oyun Sektörü

Start in İzmir Vol. 1: İzmir’de Oyun Sektörü

İzmir’in hızla büyüyen yenilik ve girişimcilik ekosistemi Start in İzmir’le online etkinlikler serisinin ilki, “Start in İzmir Vol. 1: İzmir’de Oyun Sektörü”, İzmir’deki önde gelen oyun girişimcileri ile konunun ilgililerini bir araya getirdi. 27 Ağustos’ta online olarak gerçekleştirilen ve 95 kişinin dinleyici olarak katıldığı etkinlikte Masomo Games’den Rudi Diriman, Ruby Games’den Gökhan Sipahi, Tiplay Studio’dan Umut Ermeç, Next In Game’den Doruk Demirsar ve Ad Colony’den Aykut Baştürk konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmalarında oyun sektörünün önemine değinen İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, etkinliğin İzmir bölgesinde Ajansın oyun sektöründeki rolünü tespit etmek ve Ajans desteklerini şekillendirmek açısından da önemli olduğunu, oyun sektörünün Ajansın girişimcilik merkezleri çalışmaları açısından da belirleyici olacağını ifade etti.

Oyun sektörünün İzmir’deki önde gelen temsilcileri etkinlikte İzmir’in oyun sektörü açısından durumu, mevcut engelleri ve fırsatları hakkında bilgi verirken, oyun sektörüne girmek isteyen girişimcilerin dikkate alması gereken temel hususlar, sektörde network etkinliklerinin, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin önemi hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu.

Etkinlikte, startuplar ve özellikle oyun yazılımcıları için İstanbul’un önemli avantajları olmakla birlikte yüksek rekabet ortamı ve maliyet yüksekliği gibi ciddi dezavantajlar da barındırdığı, İzmir’in rekabetin düşüklüğü, düşük yatırım ve yaşam maliyeti, genç ve yeni mezun insan kaynaklarına erişim kolaylığı gibi nedenlerle önemli avantajlara sahip olduğu ifade edildi. İzmir’de oyun sektöründeki rekabetin yüksek olmaması nedeniyle kendini geliştiren startupların bölgede bilinir hale geldiği, kurumsal desteklerden yararlanabildiği ve global ölçekte iş yapma potansiyellerini artırdıkları görüşü paylaşıldı. İzmir’in oyun sektörü açısından en önemli probleminin ekosistem eksikliği olduğu görüşünün ifade edildiği etkinlikte, bölgedeki kurumların bu konudaki çalışmalarının sektörün gelişimi için çok büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

14:00 – 14:15 AÇILIŞ KONUŞMASI
Dr. Mehmet YAVUZ
İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
14:14 – 15:30 SUNUMLAR
Moderasyon: Sinem TOKTAY
İzmir Kalkınma Ajansı Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı
Masomo Games – Rudi DİRİMAN  
İzmir’den Multi Milyon Dolarlık Oyun Geliştirmek
Ruby Games – Gökhan SİPAHİ
Yeni Oyun Girişimcileri için İzmir’de Fırsatlar
Tiplay Studio – Umut ERMEÇ 
Nereden Başlamalı?
Next in Game – Doruk DEMİRSAR 
Oyun Sektöründe Network Etkinliklerinin Önemi
Ad Colony – Aykut BAŞTÜRK  
Oyunlarda Reklam ve Pazarlama