Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımızın İBG Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımızın İBG Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Sayın Dr. Çetin Ali Dönmez, Genel Sekreterimiz Sayın Dr. Mehmet Yavuz’un da yer aldığı heyet ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Sayın Dr. Çetin Ali Dönmez’in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda İBG Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.

İBG Müdür Yardımcılarından Sayın Dr. Soner Gündemir’in Merkez’de yürütülmekte olan yüksek teknolojili ilaç projeleri ve bunların ticarileşme süreçlerini detaylandırdığı toplantıda araştırmacı Sayın Dr. Arif Engin Çetin’in Nanofotonik & Biyotanımlama Sistemleri ve Sayın Dr. Serhat Tozburun’un Translasyonel Biyofotonik ve Optik Görüntüleme alanlarındaki çalışmaları da ele alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, TÜBİTAK ARGES Grup Koordinatörü Sayın Dilek Candan ve diğer konukların katılımı ve desteğiyle gerçekleşen ziyaret sırasında, Türkiye’nin yaşam bilimleri alanındaki en büyük araştırma merkezi olan İBG’nin yüksek teknolojili ürün geliştirme potansiyeli bir kez daha vurgulandı.

21’inci yüzyılın en önemli sağlık sorunları kabul edilen kanser ve obezite başta olmak üzere bulaşıcı, nörolojik ve dejeneratif gibi küresel sağlık sorunlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisine yönelik yenilikçi teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirmeyi amaçlayan İBG-İzmir, Türkiye’nin ithalatında önemli yer tutan biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde biyomedikal bir araştırma merkezi kurulması hedefiyle yola çıkarak faaliyetlerini her geçen gün artan bir başarıyla sürdürmektedir.

Bakanlığımızın ve diğer kaynaklardan sağlanan yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 23 bin 700 m2 alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş araştırma merkezi İBG-İzmir, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası biyotıp ve genom merkezidir. Türkiye’de ilk kez kullanılan gelişmiş cihazlar, tedavi amaçlı hücre ve ilaç üretim alanları, biyobanka ve genom analiz bölümlerinin bulunduğu merkezde yaşam bilimcilerin ve uzman tıp doktorlarının önderliğinde geniş bir bilimsel ve teknik kadro, sağlık alanında keşiflerin ve yaratıcı uygulamaların gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.