Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Koşullandırma Test Analiz Merkezi (RÜZMER)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan bu proje, son yıllarda ülkemizde ve özellikle İzmir bölgesinde hızlı bir gelişme gösteren rüzgâr enerjisi sektörüne yönelik üretimin uzmanlık ve standartlar dâhilinde yapılması ile ihtiyaç duyulan belgelerin alınabilmesi için gerekli test ve analizlerin yapılabileceği bir merkezin kurulmasını amaçlamaktadır. Kurulacak milli ve bağımsız test merkeziyle yurtdışına bağımlılığının önüne geçilecektir. Bunun yanında, rüzgâr enerjisi alanında faaliyet gösteren firmalarla birlikte savunma sanayi, otomotiv, enerji ve malzeme sektörlerine de test, analiz, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi hedeflenmektedir.

Proje Bütçesi

33.381.113 TL

Ajans Destek Tutarı

25.035.835 TL

Proje Ortakları

  • Ortak Bulunmamaktadır.

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.