Rüzgar Enerjisi Sektörü Toplantısı

Rüzgar Enerjisi Sektörü Toplantısı

Türkiye’nin rüzgar enerjisi üretiminin %20’sini karşılayan ilimizde, rüzgar enerjisi sektörünün geleceğini ve yatırım planlarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarımızın da katılımıyla masaya yatırdığımız İzmir Rüzgarı: Rüzgar Enerjisi Sektörü Toplantısı’na ev sahipliği yaptık.

Türkiye’nin rüzgar enerjisi başkenti olan İzmir, hem enerji hem de ekipman üretimi alanlarında Avrupa’nın da önemli merkezlerinden biri. İlimizin bu konumunu gündeme getirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediğimiz “İzmir Rüzgarı – Rüzgar Enerjisi Sektörü Toplantısı” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcıları Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır ile sektör temsilcilerinin katılımıyla 20 Haziran 2019 tarihinde, SwissOtel Otel Büyük Efes’te gerçekleşti.

Katma değeri yüksek ve İzmir’in mukayeseli üstün olduğu rüzgar enerjisi sektörünün gelişimini hızlandırmada, rekabetçiliğini arttırmada rol oynayabilecek kamu ve özel sektörden pek çok aktörün bir araya geldiği toplantımızın açılış konuşmasını Genel Sekreterimiz Dr. Mehmet Yavuz yaptı. Genel Sekreterimiz Dr. Mehmet Yavuz  yaptı.

Yavuz, İzmir’in yenilenebilir enerji sektöründe kaynak potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, Ajansımız’ın 2012’de Türkiye’de Yenilenebilir Enerji alanına mali destek veren ilk kurumlardan biri olup 2015’te düzenlediği Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’na değindi. İZKA’nın bu sektörde yerli ve yabancı yatırımcının bölgemize çekilmesi, ekipman üretimi konusunda İzmir’in bir üs haline gelmesi ve sektörel bir kümelenmenin gerçekleşmesi amacı ile faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu beyan etti.

Genel Sekreterimiz Dr. Yavuz ayrıca Sektörü destekleyecek şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Ajansımız tarafından yaklaşık 3 milyon Avro bütçeli, “Best for Energy” isimli bir Avrupa Birliği projesi yürütüleceğinin müjdesini verdi.

Rüzgar enerjisi sektörünün Türkiye’deki en önemli çatı kurumlarından olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, Türkiye’deki kurulu gücün Avrupa ile kıyaslandığında 5. sırada olduğunu belirterek; Türkiye’deki santrallerin %50’sinin Ege’de, 180 santralin 43’ünün ise İzmir’de olması dolayısıyla İzmir’in bu alandaki gücünü ve potansiyelini vurguladı.

İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar konuşmasında, İzmir’in rüzgar enerjisi sektöründeki mevcut durumundan ve gelişim potansiyelinden bahsederek İzmir’in, hem yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi hem de rüzgar türbininin; kanat, kule, jeneratör vb. sektöre özel katma değeri yüksek ekipmanlarının üretimi alanlarında, ülkemizde ve Avrupa ölçeğinde önemli merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. 1.400 MegaWatt sınırına dayanan kurulu gücün, önümüzdeki yıllar içerisinde 1.500 MegaWatt’a ulaşmasının öngörüldüğüne dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin yüksek katma değerli ürünlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, üretilmesi ve ihraç edilebilmesine dönük çalışmalara tümüyle odaklandıklarını belirterek sözlerine başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın değerlendirme ve görüşleri ise şu şekilde gerçekleşti: “Milli Teknoloji Hamlesi’nin içeriğini yerli ve milli ürünler geliştirilmesini ve üretilmesini içeren işler oluşturuyor. Diğer bir eksen de orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerine; yüksek katma değerli ürünlere uçtan uca odaklamayı içeriyor. Bu sayede orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payını artırmayı hedefliyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ise konuşmasında, Türkiye’nin nitelikli insan gücünün azımsanmayacak noktada olduğunun; ancak bunun yanı sıra sektör paydaşlarının birbirileriyle olan iletişiminin de üst seviyede olması gerektiğinin altını çizerek Kalkınma Ajanslarının kilit rolüne değindi.

Dönmez konuşmasına “Türkiye’de önemli ölçüde üretimin ve sanayinin gelişmesine, cari açığın kapatılmasına ihtiyaç var. Geldiğimiz nokta azımsanacak nokta değil. Çok önemli sanayi potansiyelimiz var. Ancak iki önemli konu bizim de gündemimizde. Bir tanesi iletişim. Sanayinin içinde, sanayinin üniversite ile, sanayinin kamu ile iletişiminin güçlenmesi lazım. Bu bağlamda kalkınma ajanslarını çok önemli bir unsur olarak görüyoruz. Sizi dinlersek ancak iyi işler yaparız. “ şeklinde devam etti.

 

Dünya devleri yatırım için İzmir’i seçiyor

İzmir Rüzgarı: Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı kapsamında gerçekleşen ilk oturuma, yatırımları için İzmir’i seçen Enercon Türkiye, TPI Composites ve CS Wind Türkiye gibi dünya devi firmalar katılım gösterdi.

“Rüzgar Enerjisi Ekipman Üretiminde Dünya Devleri İzmir’de” başlıklı birinci oturumda, CS Wind Türkiye Genel Müdürü Youngjae Ryu ve Enercon Türkiye Genel Müdürü Arif Günyar konuşmacı olarak yer alırken, TPI Composites Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar moderatör olarak katıldı.

 

Yerli firmalar sektörün değer zincirinde itici güç konumunda

Yabancı yatırımlarla gelişen rüzgar enerjisi ekipman üretimi sektörünün değer zincirine, yerli firmaların da çok hızlı bir şekilde entegre olmasına odaklanan “Rüzgar Enerjisi Ekipman Üretimi Değer Zincirinde İzmirli Tedarikçiler” isimli ikinci oturumun moderatörlüğünü Ajanasımız Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü H.İ. Murat Çelik yaparken, konuşmacılar arasında Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Güldoğan, Tibet Makina Genel Müdürü Tibet Arbak ve XGEN Enerji Yönetici Ortağı İskender Kökey yer aldı.

12.30 - 13.00 KAYIT
13.00 - 13.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Mehmet YAVUZ - İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Hakan YILDIRIM - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat KAYNAR - İzmir Vali Yardımcısı
13.30 - 14.00 OTURUM 1
RÜZGAR ENERJİSİ EKİPMAN ÜRETİMİNDE DÜNYA DEVLERİ İZMİR'DE
Moderasyon: Gökhan SERDAR - TPI Composites / EMEA ve Hindistan Başkan Yardımcısı
Arif GÜNYAR - Enercon Türkiye / Genel Müdür
Youngjae RYU - CS Wind Türkiye / Genel Müdür
14.00 - 14.30 OTURUM 2
RÜZGAR ENERJİSİ EKİPMAN ÜRETİMİ DEĞER ZİNCİRİNDE İZMİRLİ TEDARİKÇİLER
Moderasyon: H.İ. Murat ÇELİK - İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Mahmut GÜLDOĞAN - Ateş Wind Power / Yönetim Kurulu Üyesi
Tibet ARBAK - Tibet Makine / Genel Müdür
İskender KÖREY - XGEN ENERGY / Yönetici Ortak
14.30 - 15.00 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR'ın Değerlendirmeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez' in Değerlendirmeleri