İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi Çalıştayı

Ajansımızın düzenlediği “İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi Çalıştayı”nda, firmaların dijital teknolojileri kullanması ve dijital dönüşümü yolunda önemli bir yapı taşı olacak çalışmaya imza atıldı

 

İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi Çalıştayı Gerçekleşti

 

Ajansımızın düzenlediği “İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi Çalıştayı”nda, firmaların dijital teknolojileri kullanması ve dijital dönüşümü yolunda önemli bir yapı taşı olacak çalışmaya imza atıldı. Hem firmalara, hem de kamu politikalarına katkı sağlayacak ve Türkiye çapında yaygınlaştırılabilecek çalışmayla dijital teknolojileri üretimlerine dahil etmek isteyen firmaların hangi noktada olduğu ve bu konuda nasıl geliştirebileceğine yönelik ölçüm aracı geliştirilmesi amaçlandı.

 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İzmir Ticaret Odası’nın talebi doğrultusunda, dijital dönüşüm çalışması başlatıp olgunlaştırdıklarını belirtti. Yavuz, “Dönüşümün başlangıcını, arka planını bilen hocalarımız ve meslektaşlarımızla çalıştık. Bu çalıştayda çalışma ekibimiz önemli bir aşamayı sizlerle paylaşacak. Bu, somut olarak sonuç üretecek bir çalışma. Bunun altını çizmek isterim. Bu çalışmayı tamamladıktan sonra Ticaret ve sanayi odalarına üye firmalara kriter setini uygulamayı, sonraki aşamada ortaya çıkacak tabloyu analiz edip, bu tablo üzerinden mali destek programı uygulamayı, bazı örnek firmaların, bazı örnek vakaların dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.  Sizlerin değerlendirmeleri ve katkıları çok önemli. İzmir içinden ve dışından kıymetli vakitlerini ayırarak bizlerle birlikte olan sizlere teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalıştay diliyorum” dedi.

 

Çalıştay sonucunda katılımcıların görüşleriyle nihai hale gelen kriter setleri, firmaların dijitalleşme süreçlerini tespit ederek geleceğe yönelik yol haritaları çizmelerine destek olmayı hedefleyen İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Çalışması kapsamında kullanılacak ve saha çalışmalarında test edilecek.