Kaynak Verimliliği İçin Atıktan Hammaddeye Dönüşüm

Kaynak Verimliliği İçin Atıktan Hammaddeye Dönüşüm

2020 – 2022 çalışma döneminde sürdürülebilir kalkınma hedefiyle Mavi Büyüme ve Yeşil Büyüme kavramlarını odağına alan Ajansımız, İzmir’de faaliyet gösteren firmalarda kaynak verimliliği için önemli bir araç olarak gördüğü “Endüstriyel Simbiyoz” uygulamalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Geliştirme Eğitimi gerçekleştirdi.

İşletmeler arasında atık, yan ürün ve enerji değişimi başta olmak üzere her türlü kaynağın etkin kullanımına imkân veren ve işletmelerin karşılıklı fayda sağlarken çevreye olumsuz etkinin de en aza inmesini destekleyen endüstriyel simbiyozu İzmir sanayi sektörünün gündemine taşımayı hedefleyen Ajansımız, düzenlediği eğitimde kavramın temel düzeyde tanınmasına yönelik bir program uyguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde atıktan hammaddeye dönüşümü ifade eden endüstriyel simbiyoz uygulamalarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydaları aktarılırken işletmelere sunduğu fırsatlar tanıtıldı. İkinci gündeyse başarılı uygulama örnekleri sunularak İzmir için izlenmesi gereken yol haritasının oluşturulması hedefiyle paydaş görüşleri alındı. Eğitimin çıktıları Ajansımız tarafından yürütülen Sürdürülebilir Üretim Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar için de önemli girdiler oluşturacak.