Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Buluştu

Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde iki yıl önce faaliyete geçen İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ile Ajansımız iş birliğinde ilk kez düzenlenen Tanıtım ve İşbirliği Toplantısı’nda, merkez ve sağlık alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri bir araya gelme ve ikili görüşmeler yapma fırsatı buldu.

Merkezin ilk işbirliği toplantısı üniversite yerleşkesindeki İBG binasında gerçekleşti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk konuşmasında İBG’nin 2017’de kurulma kararı alınan Türkiye’nin dört ulusal merkezinden biri olduğunu söyledi. AR-GE’de sanayinin kamuyla işbirliklerinde sürdürülebilirliğin en önemli unsur olduğunu vurgulayan Öztürk, “Bugünkü toplantının amacı bu tür işbirliklerini birebir görüşmelerle başlatabilmek, tetikleyebilmek. İlk kez yapılan bu toplantı herkes açısından doyurucu olacaktır” dedi.

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü AR-GE ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanı İlknur İnam, bu organizasyona önemli desteği nedeniyle Ajansımıza teşekkür ederek konuşmasına başladı, İZKA’nın süreci yerelden çok iyi yönettiğini vurguladı. “Bakanlığımızca yürütülen kamu-sanayi-üniversite işbirliği kapsamında bu merkezlerin sanayiyle işbirliği ve entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyorduk” diyen İnam, “Buralarda yapılan AR-GE çalışmalarını bir ileri faz olan ticarileşme aşamasına getirmemiz, yüksek katma değerli ürünler üretmemiz ve uluslararası alanda da iddiamızı ortaya koymamız gerekiyor. Ürünlerimizi satmak, dünya pazarında yer almak istiyorsak rekabetçi ürünleri üretmemiz, tasarlamamız, tüm süreçlerini yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bu nedenle bu dört merkezimize özel önem verildi” dedi. İnam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra aslında Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde tüm aktörleri bir araya getirme fırsatı yakalamış olduk. Sanayiyle işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefledik. Biz de bakanlık olarak bu sürecin içinde aktif olarak yer aldık. Bu seneki odağımız kurumsal işbirlikleriydi. İmzalanan protokol sayısı 300’ü aştı. Bu protokollerin hayata geçirilmesi, somut çıktılarının takibi ve yaygınlaştırılması bizim görevimiz. Bu eko sistemi büyüteceğiz. Sağlam ve emin adımlarla gitmek istiyoruz. Ar-Ge çalışmalarını ticarileştirme, ekonomik değere dönüştürme konusundaki sıkıntıları sanayiyle çalışarak aşabileceğimize inanıyoruz. Birebir yöntemini ilk kez bu toplantıda deniyoruz.”

Ajansımız Genel Sekreteri Sayın Dr. Mehmet Yavuz da konuşmasında, daha önce 11 yıl Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcılığı, uzman ve daire başkanı olarak bulunduğu görevleri sırasında bir yıl da Ar-Ge yatırımlarını takip ettiğini ve o dönemde İBG binasını inşaat halindeyken ziyaret ettiğini hatırlattı, “Kuruluş hikayesini en başından itibaren bildiğim bir yer. Bugün bu noktaya gelmek beni mutlu ediyor” dedi.

Dr. Yavuz, merkezde bir ekosistem oluşturulmaya çalışıldığını ve devletin burada büyük ölçekli bir yatırımı olduğunu kaydetti, “Bu binanın yanında, yine Ajansımız tarafından desteklenmiş Bioİzmir binası var. Orası da zaman içinde daha aktif hale gelecek. Bakanlığımızla birlikte onun da üzerinde çalışıyoruz. Ticarileşme potansiyeli olan temel araştırmaların çıktılarının bir sonraki aşamaya taşınması çok önemli. Araştırmanın sonucunun ticarileşmesi ve ülkemiz için katma değer üretilmesini hedefleyen ekosistemin burada yer aldığını görüyoruz. Kalkınma Ajansı olarak özel sektöre yönelik desteklerimiz, Bakanlığımız bünyesinde, hatta aynı bakan yardımcılığı bünyesinde toplandı. Böylece birimler arası koordinasyon arttı. Bakanlığımızla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla daha yakın çalışmaya başladık. Bu da onun ilk meyvesi. İzmir’de İBG’nin varlığı, bizim açımızdan bölgesel perspektifte mukayeseli üstünlüğe tekabül ediyor. Yatırımları, insan potansiyelini, araştırma potansiyelini dikkate alıp özel sektör başta olmak üzere her türlü işbirliğini desteklemek için bu süreçte Ajans olarak yer alacağız. Bu bir başlangıç toplantısı. İnşallah daha niceleriyle birlikte olacağız” dedi.

Törende İBG Müdür Yardımcısı Soner Gündemir Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın da danışma kurulunda olduğu merkezin yapısı ve özel sektöre yönelik faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.