İzmir Zaman Makinesi Web Sitesi İçerik Geliştirme Hizmet Satın Alımı İşi İhale İlanı

İzmir Zaman Makinesi Web Sitesi İçerik Geliştirme Hizmet Satın Alımı İşi İhale İlanı

İzmir Zaman Makinesi web sitesi (www.izmirtimemachine.com) içerik geliştirme hizmet satın alımı işi pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Teklifler, 14.01.2022 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ajansımıza teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

İdari Şartname

Teknik Şartname

Sözleşme Taslağı

Ek 5s-Taahhütname

Birim Fiyat Teklif Mektubu