İzmir Teknotest

 

Ajans 2016 yılı güdümlü projesi olan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen “İzmir Bilimsel Araştırma Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları Projesi (İZMİR TEKNOTEST)”, İzmir-Menderes’te, İTOB OSB ve İzmir Bilimpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde hayata geçirilecek olup, söz konusu proje ile kurulması planlanan Test Merkezi’nin ana hedefi, başta elektronik, makine, medikal, otomotiv yedek parça ve bilişim sektörlerine yönelik gelişmiş bir Ar-Ge laboratuvarının ve CE onayı verebilecek akredite bir merkezin sanayimizin hizmetine sunulmasıdır.

 

Proje kapsamında, Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarı (EMC), Güvenlik Test Laboratuvarı, Fotometrik Ölçüm ve Test Laboratuvarı, Su ve Toz Geçirmezlik (IP) Test Laboratuvarı kurulacak olup, söz konusu merkezin faaliyete geçmesi ile birlikte, İzmirli sanayiciye maliyet ve zaman avantajı sağlanarak mevcut durumda yurt dışı test merkezlerine gönderilmekte olan ürünlerin testlerinin bölgede yapılabilmesi sağlanacak; böylece, sektörün lojistik ve bununla bağlantılı maliyetleri düşecek, firmaların uluslararası rekabet gücü ve bölge ihracatı gelişecek, döviz kaybı engellenecektir. 2018 yılında sözleşmesi imzalanarak uygulama süreci başlayan projenin toplam bütçesi 9,9 milyon TL olup, bu tutarın %75’ine karşılık gelen 7,2 milyon TL İZKA tarafından finanse edilecektir.