İzmir Kent Koleji Güdümlü Projesi

Ajansın 2014 yılı güdümlü projelerinden birisi olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kent Koleji Projesi ile İzmir’in rekabet gücü ve ekonomik gelişme düzeyini doğrudan etkileyebilecek anahtar sektörlerin kalifiye insan kaynağı eksiğinin giderilmesi hedeflenmiş; söz konusu projeye Yaşar Üniversitesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ortak, E.Ü. Ege Meslek Yüksekokulu ile İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ise iştirakçi olarak destek vermiştir.

 

Toplam maliyeti 3,1 milyon TL olan ve % 75’i Ajans tarafından finanse edilen Proje kapsamında, yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmesine yönelik İBB Kent Koleji kurulmuş; projenin en yenilikçi boyutu ve Türkiye’deki sayılı örneklerden birisi olarak fabrikasyon laboratuvarı (FabLab) kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış ve restorasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 108 yıllık bir fabrika binasında hizmet verecek olan merkez devreye girmiştir.

 

Proje ile birlikte, eğitim alan kursiyerler ile FabLab’den yararlanacak mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere diğer faydalanıcılara, kariyer rehberliği, girişimcilik ve ürün ticarileştirilmesi süreci ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.