İzmir Kent Koleji Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir’de işsizliğin azaltılmasına ve yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak üzere anahtar, genişleyen ve yükselen sektörler başta olmak üzere öncelikli sektörlerde yerel işgücü piyasasında talep edilen niteliklerde insan kaynaklarının geliştirilmesi, beceri eksikliği ve nitelik uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olacak mesleki eğitim hizmeti sağlamak üzere kurumsal altyapının oluşturulmasıdır.

2015 yılında başlayan proje, 2018 yılında tamamlanmış ve faaliyetlerini Meslek Fabrikası ismiyle sürdürmektedir.

Meslek Fabrikası hakkında detaylı bilgi edinmek için ibbmeslekfabrikasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Bütçesi

7.423.589,26 TL

Ajans Destek Tutarı

5.567.691,94 TL

Proje Ortakları

  • Ege Bölgesi Sanayi Odası
  • İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası
  • Ege Üniversitesi
  • Yaşar Üniversitesi

Ön Başvuru
Her Ayın 1-15. Günleri Arasında Yapılır.