İzmir Kent Koleji Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir’de işsizliğin azaltılmasına ve yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak üzere anahtar, genişleyen ve yükselen sektörler başta olmak üzere öncelikli sektörlerde yerel işgücü piyasasında talep edilen niteliklerde insan kaynaklarının geliştirilmesi, beceri eksikliği ve nitelik uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olacak mesleki eğitim hizmeti sağlamak üzere kurumsal altyapının oluşturulmasıdır.

2015 yılında başlayan proje, 2018 yılında tamamlanmış ve faaliyetlerini Meslek Fabrikası ismiyle sürdürmektedir.

Meslek Fabrikası hakkında detaylı bilgi edinmek için ibbmeslekfabrikasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Bütçesi

10.763.274 TL

Ajans Destek Tutarı

8.072.455 TL

Proje Ortakları

  • Ege Bölgesi Sanayi Odası
  • İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası
  • Ege Üniversitesi
  • Yaşar Üniversitesi

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.