İzmir Kalkınma Ajansı’ndan İzmir için 2 milyon TL destek

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan İzmir için 2 milyon TL destek

İzmir’i çekim merkezi konumuna getirmek amacıyla faaliyetler gerçekleştiren İZKA’nın ‘2018 Yılı Fizibilite Destek Programı’ kapsamında destek almaya hak kazanan 12 proje için uygulamaya geçildi.

2006 yılından bu yana İzmir bölgesinin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınması için faaliyetler yürüten İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA), 21 Mayıs 2018’de başlattığı 2 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı sonuçlandı. İzmir’in kalkınması ve rekabet gücünün artması açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve bölgenin yenilik ile girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla başlatılan program kapsamında 12 proje destek almaya hak kazandı.

İZKA’nın destek programı kapsamında, İzmir il sınırlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgelerinden toplam 24 adet fizibilite teklifi alındı ve bu tekliflerden 12 tanesi başarılı bulunarak başvuru sahipleri ile sözleşme imzalandı.

İzmir’in çok yönlü potansiyeli ortaya çıkıyor
İzmir için büyük önem arz eden temiz üretim uygulamalarının geliştirilmesinden Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanmasına, turizm potansiyelinin artırılmasından özel politika gerektiren gruplara yönelik sosyal içermenin geliştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede fizibilite teklifleri için uygulama sürecine geçildi.

İzmir’de teknoloji üretmeye ve yenilik ile girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 4 fizibilite projesi, İzmir’in turizm potansiyeline yönelik 2 önemli çalışma, eko-verimlilik, yenilenebilir enerji, temiz teknolojilere geçiş gibi uygulamalarla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi alanında 3 proje, İzmir için büyük öneme sahip olan Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2 proje ve özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla ise 1 proje 2019’da hayata geçecek.

Fizibilite Desteği 2019 yılında da devam edecek
Program ile ilgili açıklamada bulunan İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, hazırlanacak tüm fizibilite çalışmalarının ileride hayata geçirilmesi planlanan uygulama projeleri için önemli girdi sağlayacağına inandığını ve bu çalışmaların hem bölgedeki diğer kurum ve kuruluşlara hem de diğer bölgelere yol gösterici nitelikte olacağını belirtti. Dr. Yavuz ayrıca, İzmir’in çok yönlü gelişim potansiyelini ve yüksek proje üretme kapasitesini göz önüne alarak, ilerleyen dönemlerde fizibilite destek programlarının devam edeceğinin altını çizdi.