İzmir Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mali Destek Programlarını İlan Etti

İzmir Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mali Destek Programlarını İlan Etti

“Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi” ve “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma” Mali Destek Programları için 6 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

İZMİR KALKINMA AJANSI’NDAN 30 MİLYON TL MALİ DESTEK

İzmir Kalkınma Ajansı iki yeni mali destek programını başlattı. Programlar çerçevesinde, Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için 15 milyon TL ve Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı için 15 milyon TL olmak üzere toplam 30 milyon TL mali kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

Her bir programa ilişkin uygun başvuru sahipleri, uygun ortaklar, program öncelikleri, uygun proje konuları ve destek miktarları gibi detaylı bilgilere, programlara ait Başvuru Rehberlerinden ulaşılabilmektedir.

Proje başvuruları web tabanlı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden gerçekleştirilecektir. Her iki program için proje başvuruları 6 Eylül 2019 saat 23:59’a kadar KAYS üzerinden yapılmalı ve 13 Eylül 2019 saat 17:00’ye kadar KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanmalıdır. Belirtilen saatler itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanıp son teslim tarihi olan 13 Eylül 2019 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir. Başvuru şekli ve izlenecek yönteme ilişkin daha detaylı bilgiye, programların başvuru rehberlerinden ulaşabilirsiniz.

Mali Destek programlarına ilişkin Başvuru Rehberleri içerisinde cevabını bulamadığınız sorularınızı Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için kare@izka.org.tr ve Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı için havza@izka.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Ajansımıza bu e-posta adresleri üzerinden iletilen sorular 10 gün içerisinde cevaplanacak ve eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereği, geneli ilgilendiren soruların cevapları internet sitemizdeki KARE ve HAVZA program sayfalarında yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümlerinde yayımlanacaktır.

Programların tanıtımını gerçekleştirmek ve potansiyel başvuru sahiplerinin istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla Ajansımız tarafından bilgilendirme ve eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.

Bilgilendirme toplantılarında, teklif çağrısının amaç ve öncelikleri, uygunluk kriterleri ve başvuru koşulları, mali destek miktarları ve bütçe kuralları, başvuru ve değerlendirme süreçleri konularında bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, proje başvurularının KAYS üzerinden gerçekleştirilmesi, Başvuru Formunun doldurulması ve Bütçe Tablosunun oluşturulmasına yönelik daha detaylı açıklamaların ve anlatımın yapılacağı Eğitim Toplantıları gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme ve Eğitim toplantıları genel katılıma açık olup, toplantılar takvimine Program sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Genel katılıma açık Bilgilendirme ve Eğitim Toplantılarının yanı sıra, proje başvurularının KAYS üzerinden ne şekilde yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımıyla proje geliştirme gibi konuların ele alındığı 2019 yılı mali destek programlarına yönelik ücretsiz uygulamalı proje yazma eğitimleri düzenlenecektir. Potansiyel başvuru sahiplerinin, sınırlı sayıda katılımcıya açık olacak uygulamalı proje yazma eğitimlerinden faydalanabilmeleri için, takvimi ve başvuru formu program sayfalarında yayımlanacak olacak etkinliklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla ilan ederiz.