İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi Yayında

İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi Yayında

İktisadi analiz yöntemlerinin kurucu atası olarak kabul edilen girdi-çıktı analizi, bir bölge, bir ülke, hatta tüm dünya ekonomisini bir bütün olarak ele alıp bu bütünü oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki yapısal ilişkileri çok sektörlü ve niceliksel olarak gözlemlemeye imkân veren bir metottur. Ülkemizde ilk defa 2008 yılında bölgesel düzeyde Ajansımız tarafından hazırlanan “İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu”, bu çalışma ile güncellenmiş ve İzmir ekonomisinin mevcut durumu analiz edilmiştir. İlerleyen dönemde hem girdi-çıktı tablosunun internet ortamında ilgililerinin kullanımına açılması hem de konunun uzmanı akademisyenlerle yapılacak bilimsel toplantılar yoluyla çalışmanın yaygın etkisinin artırılması ve İzmir’e dair yeni bilgiler üretilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

İncelemek için tıklayın.