ENHANCER Projesi Kapsamında Kooperatiflere Yönelik Anket Oluşturuldu

ENHANCER Projesi Kapsamında Kooperatiflere Yönelik Anket Oluşturuldu

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında finanse edilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER)” Projesi kapsamında kooperatiflere yönelik bir destek programı uygulanması planlanmaktadır. Söz konusu destek programının hazırlık sürecine katkı sağlamak üzere, Proje kapsamındaki illerde yer alan kooperatiflerin ihtiyaçlarını ve istihdam potansiyelini tespit etmek amacıyla, kooperatif yöneticilerine yönelik bir anket oluşturulmuştur. Aşağıda bağlantı linki verilen anketin kooperatif yöneticileri tarafından 25 Ağustos 2021 tarihine kadar doldurulması önem taşımaktadır.

https://forms.gle/mAr1AdLrvPTuYUBx8