Endüstriyel Simbiyoz Yerel Paydaş Çalıştayı Gerçekleştirildi

Endüstriyel Simbiyoz Yerel Paydaş Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki Yerel Paydaş Çalıştayı İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ev sahipliğinde düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve Türkiye’de endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik sistematik bir çerçevenin oluşturulmasını amaçlayan Türkiye Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İZKA ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ortak olarak yer almakta.

Dünyada oldukça başarılı örnekleri bulunan endüstriyel simbiyoz uygulamaları; sürdürülebilir kalkınma, eko-inovasyon, yeşil OSB’lere dönüşüm gibi alanlarda önemli bir araç olarak görülmekte ve sanayi kuruluşlarının çevre ve üretim performanslarında artışlar sağlamakta. Endüstriyel simbiyoz konusunda bölgesel düzeyde farkındalığın artırılması açısından önemli olan İzmir Yerel Paydaş Çalıştayı; İZKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin açılış konuşmalarıyla başladı, programda proje çalışmaları ve dünyadaki başarılı endüstriyel simbiyoz uygulamaları hakkında bilgi verildi. Çalıştayın tartışma oturumunda proje ekibinin Türkiye için geliştirdikleri endüstriyel simbiyoz modeli yerel paydaşların görüşlerine sunuldu; sunulan model kapsamında merkezi yönetim, ulusal koordinasyon ve yerel uygulama için görevler, sorumluluklar ve üstlenilen roller değerlendirildi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile İzmir’deki organize sanayi ve serbest bölgelerinin yetkililerinin katıldığı çalıştayda; hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik için fırsatlar sunan endüstriyel simbiyoz uygulamalarının hayata geçebilmesi için yerel paydaşlar arasındaki işbirliği ve güvenin önemi vurgulandı, konunun yaygınlaştırılması için ortak etkinlikler yapılması planlandı.