Doğal Afetlerin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri Anketi

Doğal Afetlerin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri Anketi

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Doğal Afetlerin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri: İzmir Bölgesini Etkileyen 2020 Ege Denizi Deprem Örneği” araştırma projesi kapsamında oluşturulan anketini doldurmak için lütfen tıklayınız.