2023 YILI 1. DÖNEM TEKNİK DESTEK PROGRAMI

AMAÇ

İzmir’in dirençliliğini artıracak şekilde mekânsal planlama, afet yönetimi ve yeşil dönüşüm alanlarında bölgedeki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesidir.

 

ÖNCELİKLER

BİRİNCİ AMAÇ: Afet Yönetiminde Yerel Bilgi Altyapısının ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Öncelik 1: Afetlere yönelik toplumsal direncin ve kurumsal kapasitelerin artırılması

Öncelik 2: Bölgenin Afet Risk Yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi

Öncelik 3: Afetlere müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerine yönelik bölgesel kapasitelerin geliştirilmesi

 

İKİNCİ AMAÇ: Yerel Yönetimlerin Mekânsal Planlama Alanında Kapasitelerinin Geliştirilmesi, Mekânsal Planlamaya Katkı Sağlayacak Çalışmaların Hazırlanması

Öncelik 1: İzmir’de mevcut durumu ve taşıdığı potansiyel itibari ile bölgesel dayanıklılığın güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir yaşam ile üretim ve hizmet sunumunun sağlanması bakımından özel nitelikli alanlara yönelik mekânsal planlamaya katkı sağlayacak yenilikçi ve potansiyel etkisi yüksek çalışmaların desteklenmesi

 

ÜÇÜNCÜ AMAÇ: Sanayi ve Tarımda Yeşil Dönüşüme Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi

Öncelik 1: İşletmelerin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına uyum sağlama süreçlerine danışmanlık desteği sağlanması

Öncelik 2: Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının desteklenmesi

 

PROGRAM BÜTÇESİ: 4.000.000 TL

PROGRAM SÜRESİ: 6 AY

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

1. ve 2. Amaç için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, OSB’ler, serbest bölgeler, kooperatifler, birlikler, alan başkanlıkları, dernekler, vakıflardır.

3. Amaç için ise firmalar, üretim kooperatifleri ve üniversiteler başvuru yapabilecektir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 EKİM 2023 // 17:00

 

KAYS üzerinden son başvuru tarihi

Taahhütname için son teslim tarihi

31/10/2023 Saat: 17:00

07/11/2023 Saat: 17:00