Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

İzmir’de okul öncesi eğitimin ve İzmir’in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN