Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim

İzmir’de iş gücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN